News

Beställare: SISAB
Uppdragsgivare: Stockholm konst
Projektledare: Ola Nilsson, Stockholm konst
Murarmästare: Tomas Lööw Puts och plattsättning

Murare: Stefan Janzon, Niklas Römer
Arkitekt tillbyggnad: HMXW Arkitekter
Tegelleverantör: Wienerberger
Trails of Progress

Verket är 100 kvm stort och utfört som en arkitekturintegrerad gestaltning i skolan som öppnar för verksamhet med invigning september 2024. 

Rudbäcks renässansraket

en grupp ekskulpturer med Rudbäcks gärning som tema.

Rudbecks renässansraket är en två ton tung ekstock med Rudbecks gärning som tema med lymfkärlsystemet, botaniska trädgården och dissekerade djur. 

Uppdragsgivare region Västmanland

plats entrén vid Västerås sjukhus
invigning feb 2024

Kommande
mottagare av Yngve Bergers skulpturstipendium 2024
Rymdverk separatutställning på Ängelholms konsthall med stöd från region skåne 13.1-24.2 2024
Rudbecks renässansraket offentlig gestaltning till Västerås sjukhus på uppdrag för region Västmanland invigning  mars 2024
Frusna ögonblick i järnriket offentlig gestaltniing till Vasaskolan i Gävle på uppdrag för Gavlefastigheter
invigning interiör mars 2024 och exteriör 2025

Rikstolvan grupputställning 23 mars-28 april 2024
Trails of progress offentlig gestaltning till Hästhagskolan i Farsta uppdragsgivare Stockholmkonst invigning höst 2024
Kryssande i grönskanoffentlig gestaltning till Växjö kommun installation
juni 2024

Gestaltningsuppdrag Botkyrka kommun installation höst 2024
Separatutställning Örnsköldsvik lpnstmuseum sept-nov 2024

Separatutställning kulturhuset multeum nov 2024- jan 2025

Pink islandUlvhälls hällar sommar 2024
Jordöga en bok om mitt konstnärskap på Dokument press förlag släpp vår 2025

Hemma vid myren av Tomas Bannerhed där jag medverkar med cirka 40 bilder och omslag utgiven på Weyler förlag släpp september 2023

Amazing nature grupputställning på Silkeborg kunstcentre där jag under vecka 38 och 39 tecknar live
i deras openstudio

Spöktimme över Upplandslätten 1.4-20.5 2023 Norrtälje konsthall

Norrtälje konsthall 2023