pågående och kommande

Ulvhälls hällar  grupputställning med Anastastia Ax, Peder Bjurman, Ebba Bohlin, Mattias Bäcklin, Henrik Frisk, Ida Idaida, Arijana Kajfes, Matti Kallioinen, Katarina Löfström, Helena Mutanen, Christoffer Paues och Cecilia Ömalm 11.5- 30.9 2022
Wallstreet helig hybrid skulpturfestival Stockholm 1.6-30.9 2022
Openart cybertotem Örebro 18.6-4.9 2022
konst i ån  Växlande molnighet över skarvö grupputställning arrangör Nortälje konsthall  1.7-14.8 2022
Främmande  konstkuben region Uppland Skokloster  6.8-4.9 2022
Konstkollo Wanås 9.8-12.8 2022
Molnfångare Berga galleri 19.8-4.10 2022
Observatören  teckningar, screentryck och samtal med Tomas Bannerhed 15 sept kl 17-20  2022
Livsgångar offentlig gestaltning till Hästhagskolan för stockholm konst i samarbete med skanska, Sisab och murarmästare Tomas Lööw , produktion mars-maj 2023 
Frusna ögonblick i järnriket konstnärlig gestaltning på Vasaskolan Gävle, uppdragsgivare Gavle fastigheter och Gävle kommun installation 2023
Konstkompaniet sommarkollektion  2022 Rehnsgatan 12 Stockholm
Konstnärlig mentor Wijks folkhögskola i regi av konstfrämjandet 2022-23
Norrtälje konsthall 1.4-27.5 2023
CG Gallery Malmö maj 2023
kontakt

mail  konst.backlin@gmail.com
mob  0708308140

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ny  mailadress  : konst.backlin@gmail.com