kommande 
Panopticon med Tove Kjellmark, Candyland 11 feb-5 mars 2022
Ateljésamtalet konstfrämjandet december-januari 2022
Side by side  grupputställning Konstnärshuset SKF 7-9 april 2022
En vacker dag orginalbilderna Rönnells 27 november - 31 januari 2022  mer info>>>
Tilldelad Konstakademiens vistelsestipendium i Grez-sur Loing 2021
Tilldelad Solna kulturstipendium 2021
Ansökningsprover  verk gjorda med  Olle Ljungström  2007-2010 , Skomakeriet 28 april-30 maj 2022 >>>
workshops Wanås 25-29 april  2022
konst i ån  grupputställning arrangör Nortälje konsthall  1.7-14.8 2022
openart skulpturfestival örebro 17.6-14.9 2022
Livsgångar offentlig gestaltning till Hästhagskolan för stockholm konst i samarbete med skanska, Sisab och murarmästare Tomas Lööw , produktion augusti 2022
Frusna ögonblick i järnriket konstnärlig gestaltning på Vasaskolan Gävle, uppdragsgivare Gavle fastigheter och Gävle kommun installation 2023
kontakt

mail  konst.backlin@gmail.com
mob  0708308140

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ny  mailadress  : konst.backlin@gmail.com