News

Beställare: SISAB
Uppdragsgivare: Stockholm konst
Projektledare: Ola Nilsson, Stockholm konst
Murarmästare: Tomas Lööw Puts och plattsättning

Murare: Stefan Janzon, Niklas Römer
Arkitekt tillbyggnad: HMXW Arkitekter
Tegelleverantör: Wienerberger
Trails of Progress

Verket är 100 kvm stort och utfört som en arkitekturintegrerad gestaltning i skolan som öppnar för verksamhet med invigning under 2024. 

Frusna ögonblick i järnriket

en CADfräst reliefdiptyk, den vänstra i ek  100x150x20cm som föreställer en arts försvinnande och den högra i polyrethene med en diameter på 150cm och 40 cm tjock som är en gestaltning av uppstått intresse. Båda verken är en del av en omfattande gestaltning som kommer att installeras på Vasaskolan i Gävle 2024. 3Dmodellering och fräsning har utförts av Nioform

beställare Gavlefastigheter
Invigning vår 2024

Rudbäcks renässansraket

en grupp ekskulpturer med Rudbäcks gärning som tema.

Rudbecks renässansraket är en två ton tung ekstock med Rudbecks gärning som tema med lymfkärlsystemet, botaniska trädgården och dissekerade djur. 

Uppdragsgivare region Västmanland

plats entrén vid Västerås sjukhus
invigning 20.11.2023

Fear of nature CADfräsning av soppåse ur lind till kommande utställning Rymdverk på Ängelholms konsthall

Kommande

Amazing nature grupputställning Silkeborg kunstcentre 31.3 - 31.12 2023
Rudbecks renässansraket offentlig gestaltning till Västerås sjukhus på uppdrag för region Västmanland invigning  17.11 2023
Frusna ögonblick i järnriket offentlig gestaltniing till Vasaskolan i Gävle på uppdrag för Gavlefastigheter
installation 2024-2025
Rymdverk separatutställning på Ängelholms konsthall 7.1-24.2 2024
Trails of progress offentlig gestaltning till Hästhagskolan i Farsta uppdragsgivare Stockholmkonst invigning höst 2024
Kryssande genom biotoper offentlig gestaltning till Växjö kommun installation
2024

Separatutställning kulturhuset multeum nov 2024- jan 2025
Jordöga en bok om mitt konstnärskap  på Dokument press förlag släpp vår 2025Hemma vid myren av Tomas Bannerhed där jag medverkar med cirka 40 bilder och omslag utgiven på Weyler förlag släpp september 2023

Amazing nature grupputställning på Silkeborg kunstcentre där jag under vecka 38 och 39 tecknar live
i deras openstudio

Spöktimme över Upplandslätten 1.4-20.5 2023 Norrtälje konsthall

Norrtälje konsthall 2023