Ateljén

Ateljén

Genom en mångfald olika tekniker använder jag mig av min fixering och kunskap om urban ekologi, splatterfilm, återvinning, urskogsmiljöer, hiphop och traditionellt hantverk för att skapa en egen mytologi kring förhållandet mellan civilisation och natur. Jag använder mig av kulturella definitioner, symbolvärden och mer specifika narrativ som olika matrial bär på för att alternera innebörder kring föreställningar kopplade till olika objekt. Resultatet är upptäckter av nya byggstenar i en berättelse om naturen och vår kultur som har växt in i varandra och skapat ett tredje alternativ som i sin tur blottlägger nya möjligheter att se på oss själva.