Gynandromorf

 

Gynandromorfi är ett fenomen där en artindivid består av en sida hankön och en sida av honkön. Den ovanliga könsassymetrin kan förekomma hos insekter, skaldjur och fåglar. De mest extrema avstegen från naturens ordning kan man således hitta i mitten, i en sammansmältning som plötsligt är möjlig. I det kaotiskt perfekta mittfältet finn gynandromorferna vars kroppar utvecklar båda könen men ingen fertilitet.
Studier och samling av insekter har länge varit en hobby. Fångsmetoderna har varit genom slaghåvning, fällor och ljuslockning.
Samlingarna har varit troféer och ekologiska kartläggningar över områden jag vistats mycket i och anser mig vara en del av. I verket omorganisering på frigolit visar jag på hur samlandets möjligheter att utvidga jaget och hur själva utvidgandet låter sig deformeras av naturens egna krafter, museiängrarna tar över och sprider resterna slumpartat på frigoliten och lämnar ett gytter av bombnedslagsliknande spår efter sig.
Med frånvaron av den mängd rovdjur som engång fanns ökar rådjuren explosionsartat och tvingas in till städerna i massor, likt varelser från en annan planet. Städer med en för stor population rådjur leder till en ökad produktion av troféer som snabbt  förvandlas till avfall.   I verket Slåttermaskin vid moderskepp ligger ett halvt nedbrutet rymdskepp, ett svampangripet framtidslöfte som matrialmässigt tycks bli omkört av slåttermaskinen.