kommande

Ojord  grupputställning i Zimmhalls regi på Ekebyhovslott medverkande   Barkman, Mattias Bäcklin
Alvaro Campo, Anna Davis, Mikael Goralski, Bernt Jonasson, Arijana Kajfes, Lundahl&Seitl, Tova Mozard,
Jonas Runberger,Sikiu, Sissiki, Rutger Sjögrim, Ulrika Sparre, FredrikmSweger, Anna Valdes, Anders Widoff         9 -24 nov 2019
Skisser till offentliga gestaltningar kunskapsskolan Stockholm  12 nov- 14 dec 2019
Naturens stad  Skapande skola Solna kommun okt, nov 2019 och feb 2020
Med urskogen in i framtiden offentlig gestaltning för Uppsala kommun  Siegbahnsparken                        invigning 26 okrober   2019
Offentlig gestaltning i Carlshageparken invigning våren 2020

Önsköldsvik konstmuseum separat 2020>>>
Nässjö konsthall hösten 2020   
Illustrationer och omslag till En dag på Lovön av Tomas Bannerhed, Weyler förlag, släpp höst 2020
>>>
Tegnerforbundet Oslo separat 2021 >>>